Nyheter fra Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling

tilbake til programmet

Luckor i den nordiska kunskapen om Arktis

21.06.2018

Fler än 60 nordiska och internationella forskare samlade sina krafter under en workshop om Arktis 30–31 maj 2018. Målet med workshopen var att identifiera viktiga forskningsområden, kunskapsluckor och utmaningar inom forskningsfältet. Workshopen arrangerades i samarbete med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018, Polarforskningsinstitutet och NordForsk.

Read More…

Arktis-satsing i rute

23.06.2017

NordForsk-programmet Ansvarlig utvikling av Arktis holdt sitt første årsmøte i Umeå 13 -14 juni. Over 50 deltagere utvekslet erfaringer fra prosjektenes første leveår og presenterte statusrapporter over arbeidet så langt.

Read More…

Klimaforandringer i Arktis – et forvarsel for resten af verden

22.11.2016

Temperaturerne i Arktis stiger hurtigere end i resten af verden. Klimaforandringerne har ført til et reduceret isdække og mindre havis, optøning af permafrost og forsuring af havet. På COP22 i Marokko gav NordForsk et indblik i den seneste nordiske og internationale forskning om klimatilstanden i Arktis. Hvordan påvirker klimaændringerne området, de arktiske samfund og resten af verden?

Read More…

Arktis-dag på COP 22

01.11.2016

NordForsk og Toppforskningsinitiativet innenfor klima, miljø og energi deltar på COP 22 i Marrakech, Marokko, med en egen dag om Arktis den 12. november.

Read More…

Nordisk forskningssamarbejde set udefra

20.04.2016

Divisionsdirektør i The National Science Foundation Kelly K. Falkner fortæller om at samarbejde med nordiske forskere og NordForsk.

Read More…

112 millioner til fire nye Arktis-Nordic Centres of Excellence

17.12.2015

Alle nordiske lande og NordForsk investerer i fire nye tværfaglige Nordic Centres of Excellence for i alt 112 millioner NOK.

Read More…

Viden om Arktis ud til brugerne

20.11.2015

Forskningsbaseret viden er generelt anerkendt som et fornuftigt grundlag at skabe politisk fremdrift på. Målet for konferencen 'Security and Governance in the globalised Arctic: Nordic and International Perspectives' var netop at få den nyeste viden om Arktis til brugerne.

Read More…

Hovedtendenser i Arktis’ udvikling

15.10.2015

En ny rapport, Arctic Human Development Report, peger på hovedtendenser i udviklingen i Arktis. Her sker forandringer, som ikke blot påvirker befolkningen Arktis, men i højere og højere grad påvirker hele verden.

Read More…

NordForsk finansierer to ansøgninger til Belmont Forums arktiske call

23.04.2015

For at støtte nordiske forskere samarbejde med kollegaer uden for Norden har NordForsk medfinansieret Belmont Forums seneste call inden for arktisk forskning. Det er der nu kommet to nye forskningsprojekter ud af, som begge har nordiske rødder og grene ud i et bredt internationalt samarbejde.

Read More…

Nordiske finansieringsmuligheder i Arktis

09.02.2015

NordForsk deltog i konferencen Arctic Frontiers sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat og det nordiske miljøsamarbejde for at gøre forskere og beslutningstagere opmærksomme på de nordiske finansieringsmuligheder, der findes på Arktis-området.

Read More…

Arktisk forskning krydser faggrænser

21.12.2014

Giv os tid til at arbejde tværfagligt, lyder det fra en forsker på konferencen Arctic Circle 2014 i Reykjavik. Det er heldigvis lige præcis, hvad NordForsks aktuelle Arktis-call giver mulighed for. Husk ansøgningsfrist 4. marts 2015 kl. 14.00.

Read More…

Søk støtte til Nordic Centres of Excellence innen arktisk forskning

21.10.2014

NordForsk lyser ut midler til etableringen av tre til fire Nordic Centres of Excellence (NCoE) innen arktisk forskning.

Read More…

Bevillinger til fase 1-ansøgninger i Arktis-programmet

09.07.2014

NordForsk har opslået programmet Arktis – muligheder og udfordringer – veje til handling i to faser. Fase 1 havde ansøgningsfrist 5. juni 2014, og der indkom 36 ansøgninger. 13 har opnået støtte til at udvikle samarbejdet på tværs af minimum tre nordiske lande til den kommende ansøgningsfrist i efteråret 2014.

Read More…

NordForsk indkalder fase 1-ansøgninger til Nordic Centres of Excellence inden for arktisk forskning

31.03.2014

Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis er lavet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for. Programmet er tværfagligt. Ansøgningsfrist er 5. juni 2014 kl. 13.00

Read More…