Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling

Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling

Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis er lavet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for.

Målsætning

Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis er lavet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for. Programmet er tværfagligt og opslås inden for tre temaer:

 • Drivers of Change - Interactions and Impacts
 • Arctic Resource Development in a Global Context 
 • Waters, Ecologies and Life Environments

Baggrund

Der sker store forandringer i Arktis som følge af ændringer i regionale og globale strukturer, og vi har brug for mere viden om denne skrøbelige region. Derfor nedsatte NordForsk i 2012 et NORIA-net, som vurderede mulighederne for at opnå merværdi ved et stort fællesnordisk forskningsprogram. NORIA-net Arctic udarbejdede et memorandum, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af et fællesnordisk forskningsprogram, som Norge, Sverige, Island, Finland, Danmark og Grønland finansierer via en common pot. 

Programkomité

Består av representanter fra de finansierende organisasjonene: 

 • Rauna Kuokkanen (Leder, Finland)
 • Tuula Aarnio (Finland)
 • Tine Pars (Grønland)
 • Anna Kaijser (Sverige)
 • Frej Sorento Dichman (Danmark)
 • Þorsteinn Gunnarsson (Island)
 • Jon L. Fuglestad (Norge) 

Proces

NordForsk besluttet i desember 2015 å etablere fire nye tværfaglige Nordic Centres of Excellence inden for arktisk forskning. 

I alt indkom 34 ansøgninger, og på baggrund af bedømmelse fra et eksternt, internationalt ekspertpanel samt Arktisprogrammets programkomites anbefaling har NordForsks bestyrelse valgt at finansiere fire nye centre:

 • Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC). Projektleder professor Sverker Sörlin, KTH – Kungliga Tekniska högskolan.
 • Reindeer Husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for Actions (ReiGN), projektleder professor Øystein Holand, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
 • Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH), projektledere forskningsdirektør Yongqi Gao, Nansen Environmental and Remote Sensing Center (Norge) og Astrid Ogilvie, Senior Scientist, Stefansson Arctic Institute (Island).
 • Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern Societies (CLINF), projektleder professor Birgitta Evengård, Umeå universitet.

Finansiering

Programmets totale budget er cirka 116 millioner NOK, finansieret af NordForsk, Vetenskapsrådet i Sverige, Nordisk Ministerråds sekretariar, Norges Forskningsråd, Finlands Akademi, Ministeriet for Uddannelse og Forskning i Danmark, det Islandske forskningsråd (RANNIS), og Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet.

Prosjekter

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC)
Reindeer husbandry in a Globalizing North - resilience, adaptations and pathways for actions (NCoE ReiGN)
Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern Societies (CLINF)
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
Kontaktperson
Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536