Nyheter fra Nordisk program om samfunnssikkerhet

tilbake til programmet

Fire nye projekter om samfundssikkerhed skal forske i globale tendenser

16.04.2020

Nordisk samfundssikkerhed i lyset af regionale og globale tendenser var overskriften for det opslag, som indbragte 28 ansøgninger. Fire af projekterne er nu blevet udvalgt, og det totale budget er på 44 millioner norske kroner.

Read More…

Ny forskning i samfundssikkerhed skal fokusere på globale tendenser

17.12.2019

Nordisk samfundssikkerhed i lyset af regionale og globale tendenser er overskriften for det opslag, som indbragte 28 ansøgninger. Planen er, at op til fire projekter skal finansieres, og det totale budget er på 44 millioner norske kroner.

Read More…

NordForsk styrker forskning i samfundssikkerhed

30.10.2019

Samfundssikkerhed står højt på dagsordenen på denne uges topmøde i Nordisk Råd i Stockholm. NordForsk har siden 2013 finansieret i alt ni forskningsprojekter om samfundssikkerhed for at skabe ny viden om de udfordringer, som de nordiske lande står over for, og op imod fire nye forskningsprojekter er på vej. Det samlede budget er på 162 millioner norske kroner.

Read More…

Ny utlysning om samhällssäkerhet

26.06.2019

NordForsk utlyser totalt 44 miljoner norska kronor för forskningsprojekt inom samhällssäkerhet med fokus på växande globala och regionala trender. Tidsfristen för inlämning av ansökningar är 20 november 2019.

Read More…

Digital sikkerhet på agendaen i Haag

07.06.2019

De nordiske landene har samarbeidet tett om samfunnssikkerhet i flere tiår, og i de siste årene er denne tradisjonen blitt styrket gjennom en rekke politiske initiativ på tvers av landegrensene. I 2016 ble fire prosjekter finansiert under Nordisk program om samfunnssikkerhets utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet. Nylig møttes de i Haag for å utveksle erfaringer og fortelle om hvordan det har gått så langt.

Read More…

NordForsk-prosjekt undersøker hva terrorfrykt gjør med deg – og med samfunnet

25.05.2018

Fører trusselen om terror til et styggere, mer hatsk politisk ordskifte og svekket tillit til myndighetene? Det skal forskerne i NordForsk-prosjektet, The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy, finne ut.

Read More…

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

19.03.2018

NordForsks styre har besluttet å finansiere tre nye prosjekter i Nordisk program om samfunnssikkerhet med totalt 28,5 millioner norske kroner.

Read More…

Svår balansgång mellan anonymitet och brottsbekämpning

08.02.2018

Anonymitet kan vara en livsnödvändighet för de som kämpar för demokrati. Men det kan också vara ett hjälpmedel för kriminella, som utnyttjar så kallade mörka nät för sin verksamhet. NordForsk bidrar till att det har upprättats en internationell grupp som forskar på fenomenet. 13 miljoner svenska kronor ska användas under fyra år av forskare på Politihøgskolen i Norge, Stockholms universitet, det brittiska Northumbria University och det nederländska Open Universiteit, för att genom projektet Police Detectives on the TOR-network studera hur man kan hitta balansen mellan brottsbekämpning och legitima behov för anonymitet på nätet.

Read More…

Utlysning: “The Underpinnings of Nordic Societal Security”

01.06.2017

NordForsk utlyser totalt 28,5 millioner NOK til forskningsprosjekter innen samfunnssikkerhet. Søknadsfrist er 20 september 2017.

Read More…

Ny utlysning om samfunnsikkerhet i mai

31.03.2017

Det kommer en ny utlysning i NordForsks program om samfunnssikkerhet i mai. Utlysningen vil søke forskningsprosjekter som tar for seg de skiftende forutsetningene for samfunnssikkerhet i Norden. Det totale budsjettet er på 25 millioner norske kroner og søknadsfristen vil være i september 2017.

Read More…

Datakriminalitet svekker tilliten til myndighetene

07.02.2017

Det finnes mange ulike former for datakriminalitet og de mest skadelige handler om å bryte ned tilliten til myndighetene, sier professor Angela Sasse, direktør for UK Research Institute in Science of Cyber Security (RISCS). – Vi kan se for oss angrep der hovedformålet er å angripe landets økonomi, eller skape infrastrukturkaos innen transport eller elektrisitet. Likevel vil et mer subtilt angrep handle om en fiende som systematisk undergraver troverdigheten til myndighetene.

Read More…

NordForsk satser på IKT-sikkerhet

18.10.2016

NordForsk, Economic and Social Research Council (ESRC) og Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) har besluttet å finansiere fire prosjekter innen Nordisk program om samfunnssikkerhets utlysning om samfunn, integritet og IKT-sikkerhet. De fire prosjektene mottar totalt 4,2 millioner euro.

Read More…

- La oss knytte bånd!

23.05.2016

Dette var oppfordringen fra prosjektleder Guðrún Pétursdóttir da hun åpnet årsmøtet for Nordic Centre of Excellence NORDRESS i København nylig. Hun tok til orde for et tett samarbeid på tvers av disipliner som vil holde lenge etter at senterets tid er forbi.

Read More…

28 søknader mottatt for samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet

29.03.2016

Innen søknadsfristen 15. mars, mottok NordForsk 28 søknader for samarbeidsprosjekter innenfor Nordisk program om samfunnssikkerhet.

Read More…

Søk støtte til prosjektetablering for Horisont 2020-søknader

21.01.2016

NordForsk vil gi støtte til forberedelse av søknader til utvalgte utlysninger på samfunnssikkerhetsfeltet innenfor Horisont 2020. Søknadsfrist er 11. mars.

Read More…

Søk støtte til samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet

01.12.2015

NordForsk, Economic and Social Research Council (ESRC) og Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) lyser nå ut midler innenfor Nordisk program om samfunnssikkerhet. Utlysningen har en total ramme på 4,2 millioner euro, og søknadsfrist er 15. mars 2016.

Read More…

Ny utlysning underveis innenfor samfunnssikkerhet

10.11.2015

Samarbeidsprosjekter innenfor samfunn, integritet og IKT-sikkerhet kan søke om støtte innenfor en ny utlysning om samfunnssikkerhet som åpner i desember. NordForsk, Economic and Social Research Council (ESRC) og Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) star bak utlysningen, som vil ha søknadsfrist 15. mars 2016. Utlysningen har en total ramme på 4,2 millioner Euro.

Read More…

Europeisk dialog om samfunnssikkerhet

01.06.2015

Hvilke utfordringer og risikofaktorer står vi overfor i samfunnet i dag? Hvordan kan vi forberede oss på de utfordringene vi kan tenke oss – og hva med det utenkelige?

Read More…

Nordisk samfundssikkerhedsforskning øger samarbejdet

12.12.2014

Hvordan undgår vi i videst mulige omfang de farer, der truer vores samfunds sikkerhed, hvordan opbygger vi samfundets modstandskraft, og hvordan kommer vi tilbage til en normaltilstand, når en katastrofe, menneske- eller naturskabt, alligevel indtræffer? Det diskuterede førende forskere og nordiske forskningsfinansierende organisationer på konferencen New Trends in Societal Security research in the Nordic countries.

Read More…

To nye Nordic Centres of Excellence inden for Samfundssikkerhed

27.06.2014

To nye Nordic Centres of Excellence i programmet Nordisk Samfundssikkerhed finansieres

Read More…