Nyheter fra Hållbar stadsutveckling och smarta städer

tilbake til programmet

Fire forskningsprojekter skal gøre Nordens byer bæredygtige

05.12.2019

NordForsk uddeler 50 millioner norske kroner til fire nye forskningsprojekter under Sustainable Urban Development and Smart Cities programmet.

Read More…

56 projekt ansökte om finansiering för att utveckla hållbara och smarta nordiska städer

14.06.2019

Finansieringsbeslutet för vilka projekt som finansieras är beräknat att fattas i oktober-november 2019.

Read More…

Utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

14.03.2019

NordForsk öppnar en utlysning för det nordiska forskningsprogrammet Hållbar stadsutveckling och smarta städer. Forskningsprogrammet är ett samarbete med Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten i Sverige och Norges Forskningsråd. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 4 juni, 2019.

Read More…

Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

25.01.2019

Forskare som bidrar till hållbara samhällen inbjuds nu att delta i ett nytt nordiskt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas i mars 2019.

Read More…