Nyheter fra The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

tilbake til programmet

Open Science skaber en mere retfærdig verden

15.07.2019

Open Science og Open Access er blevet slagord, der ofte benyttes for tiden. Værdien af nordisk og internationalt samarbejde på feltet blev også løftet på NeIC2019, en stor nordisk konference om infrastruktur indenfor Open Science, i København for nylig. I forbindelse med konferencen udtalte en af pionererne inden for nordisk samarbejde i et interview med NordForsk, at Open Science skaber en mere retfærdig verden, hvor det ikke længere kun er de rige, som får glæde af forskning.

Read More…

Invitation til e-infrastruktursamarbejde

27.05.2019

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) inviterer konsortier, der består af e-infrastructurudbydere, udviklere, forskere og andre beslægtede netværk i den nordiske region til at ansøge om samarbejdsprojekter inden for e-infrastruktur (digital infrastruktur), der kan have interesse for Norden. Ansøgningerne kan også igangsættes af NeIC Provider Forum.

Read More…

Nordisk ansökan om European Open Science Cloud får finansiering från Europeiska kommissionen

01.03.2019

En gemensam nordisk-baltisk ansökan har fått finansiering från Europeiska kommissionen för att stöda European Open Science Cloud (EOSC). På begäran av de fem nordiska e-infrastrukturleverantörerna så koordinerade Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) den nordisk-baltiska ansökningen på ett värde av 6 millioner euro. NeIC koordinerar EOSC-Nordic-projektet och ett arbetspaket om FAIR-data. Projektet strävar efter att etablera de nordiska och baltiska länderna som ledande i att omfatta EOSC-konceptet, -principerna och -synsättet.

Read More…

Styrker Open Science igennem nordisk samarbejde

29.01.2019

I maj 2019 afholdes den store nordiske konference, ”NeIC2019: Nordic Infrastructure for Open Science”, som blandt andet fokuserer på, hvordan Open Science kan styrkes gennem samarbejde på tværs af grænserne.

Read More…

E-infrastruktur för biodiversitet förbättras genom samarbete

31.07.2018

Forskningsfrågor inom biodiversitet och naturvård fokuserar ofta på geografiska områden och ekosystem som sträcker sig över nationella gränser. Däremot utvecklas e-infrastrukturer för biodiversitet och ekosystem individuellt i varje enskilt land, vilket försvårar tillgången till regionala data. Det nordisk-baltiska forskningsprojektet DeepDive om e-infrastruktur för biodiversitetsdata (The Nordic-Baltic Collaboration on e-Infrastructures for Biodiversity Informatics) har som mål att möjliggöra tillgång till information över landsgränserna.

Read More…

The Nordic Language Processing Laboratory (NLPL)

04.05.2018

På Nordic Language Processing Laboratory (NLPL), et nordisk forskningssamarbejde i regi af Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), arbejder man med at uddanne næste generation af forskere, der arbejder med den sprogteknologi, som danner grundlag for blandt andet Google Translate og Apple’s talegenkendelsesprogram, Siri.

Read More…

Verdens smarteste løsning for verdens største datamengder

09.03.2018

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider ved CERN er verdens største og mest komplekse forskningsanlegg, som også genererer verdens største datamengder. Det betyr at anlegget også trenger ekstremt smarte løsninger for håndtering, analysering og lagring av data, og en av de smarteste løsningene er resultatet av et nordisk samarbeid.

Read More…

Bedre programvare fører til bedre forskning

12.01.2018

Programvare og datakompetanse er blitt avgjørende på de fleste forskningsområder, men forskere bruker ofte programvare som er unødvendig komplisert eller utvikler egne koder som blir ubegripelige for andre forskere. Men nå er det hjelp å få, i form av workshops som fremmer utviklingen av bedre programvare i forskningsmiljøer over hele Norden.

Read More…

Livreddende system for sikker deling av biomedisinske data

20.12.2017

Før: Forskere brukte usikre medier, som USB-stasjoner eller CD-er i rekommanderte postsendinger, når de skulle utveksle sensitive biomedisinske data om folks helse mellom institusjoner eller over landegrenser. Nå: Forskerne kan utveksle data med stor hastighet – og redde flere liv – via en sikker nordisk datadelingstjeneste.

Read More…

Bygger løsninger i nettskyen for nordiske forskere

16.11.2017

Forskere over hele Norden er i ferd med å ta i bruk nye og elastiske nettskyløsninger som gjør det mulig å samarbeide og dele både datasystemer og -ressurser. Prosjektet Glenna har allerede støttet videreutviklingen av én norsk og én dansk sky-tjeneste til grenseoverskridende nordiske tjenester, og flere slike prosjekter er underveis.

Read More…

NeIC 2017

14.06.2017

Mer enn 200 IT-eksperter, forskere og beslutningstakere innen databehandling og datalagring deltok på NeIC 2017. Arrangementet fant sted i Umeå, Sverige fra 29. mai til 1. juni, og inkluderte både workshops og konferanse med anerkjente foredragsholdere fra akademia og industri.

Read More…

Nordisk model giver unikke samarbejdskompetencer i analyse af store datasæt

05.07.2016

Selvom der kan spares penge ved at samle seks nordiske computercentre til ét, giver den nordiske distribuerede model unikke kompetencer. De kan være afgørende for, at det verdensomspændende LHC-netværk også fremover kan håndtere datamængderne fra CERN, siger Josep Flix, som står bag en ny evaluering af det nordiske Tier 1-samarbejde.

Read More…

Fælles nordisk oplæring: Få bedre e-færdigheder

01.06.2016

For at få mest muligt ud af e-infrastrukturressourcerne i de nordiske lande har NeIC lanceret en nordisk fælleskalender, som viser, hvor og hvornår der er arrangementer, hvor man kan forbedre sine e-færdigheder. Kalenderen er et let og enkelt værktøj at bruge.

Read More…

Nordisk samarbejde med CERN spreder ekspertisen

11.03.2016

Når data fra CERN skal ud til forskerne, modtages de først i et Tier-1 center. Dem findes der 13 af i hele verden, ét af dem i Norden. Det nordiske Tier-1 center adskiller sig fra resten af centrene ved at være spredt ud over fire nordiske lande, mens de andre centre er samlet på ét sted. Men hvad er Tier-1, og hvorfor har vi i Norden indrettet os anderledes end resten af verden? NeIC’s CERN-liaison Oxana Smirnova giver en god forklaring.

Read More…

At tage beslutninger i fuld fart

29.02.2016

Softwaren Advanced Resource Connector (ARC) er udviklet i et nordisk samarbejde, der for små midler har udkonkurreret lignende, men langt mere velfinansierede projekter, og som i dag har stor international succes.

Read More…

Ny plan for fremtidens e-videnskabs- og e-infrastrukturinitiativer

16.09.2015

Nordic eScience Action Plan 2.0 indeholder 10 konkrete bud på initiativer inden for e-videnskab og på e-infrastrukturområdet. Nogle af planens anbefalinger har NordForsk allerede sat i gang via NeGI og NeIC, mens andre anbefalinger kan realiseres i andre fora.

Read More…