NCoE-programmet om mat, ernæring og helse

NCoE-programmet om mat, ernæring og helse er en felles satsing for å øke den vitenskapelige kvaliteten og internasjonale synligheten til nordisk forskning innenfor dette feltet.

Det viktigste målet med NCoE-programmet er å skape nordisk styrke ved å fremme fremragende forskning, nordisk forskningssamarbeid og mobilitet av forskere.

Dette NCoE-programmet har folkehelse som et prioritert område. Programmet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for offentlige kostholdsanbefalinger, og en innovativ produktutvikling i den nordiske næringsmiddelindustrien.

En bedre forsåelse av sammenhengene mellom kosthold og helse kan gjøre det mulig å utvikle effektive tiltak for livsstilsendringer, med potensielt stor innvirkning på ernæring og samfunn. På denne måten kan man bidra til å forebygge et betydelig antall tilfeller av hjertesykdom, diabetes 2 og kreft.

Det är uppskattat att betydande andelar av t.ex. alla fall av hjärtsjukdomar, diabetes 2 samt cancer på detta sätt kunde förebyggas

Forskning kan målrettes mot de helsemessige konsekvensene av mat og kosthold fra både biologiske og atferdsmessige perspektiver.

Mat, ernæring og helse er et forskningsfelt der de nordiske landene er kjent for å være sterke. Det forventes derfor at tett samarbeid med sterke komplementære forskningsgrupper i dette programmer kan bidra til en betydelig merverdi.

Programmet pågår 2007-2012, og samfinansieres av NordForsk og de nasjonale forskningsrådene i Norden. Den årlige støtten til et senter er opptil 6 MNOK.

 

Graffoodnutritionandh.jpg

Fordelingen mellom finansiører i NCoE-programmet om mat, ernæring og helse. Total finansiering 11,6 MEUR

Prosjekter

NCoE SYSDIET: Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies
NCoE HELGA: Nordic Health – Wholegrain Food
NCoE MitoHealth: Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases