Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noensinne innenfor rammene av det nordiske samarbeidet. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene.

Toppforskningsinitiativet satser på utvikling av sikre klimamodeller som kan forutse fremtidige klimaendringer, og samtidig forberede samfunnet på konsekvensene av endringene.

Delprogrammer

TFI er bygget opp av seks delprogrammer, som til sammen dekker hele kjeden fra forskning på klimaendringer og konsekvenser av disse for samfunnet, og til innovasjon og utvikling av løsninger innenfor miljøteknologi, energieffektivisering og nye energiformer. NordForsk har et spesielt ansvar for de to første delprogrammene.

Film om toppforskningsinitativet

Toppforskningsinitiativets sekretariat

De tre nordiske institusjonene NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk Energiforskning er sekretariat for TFI, alle tilknyttet Nordisk ministerråd.

Les mer på Toppforskningsinitiativets nettsider

Fakta om programmet