Bærekraftig transport og logistikk

Programmet i bærekraftig transport og logistikk har som målsettingene å møte samfunnsbehov, styrke konkurranseevne, skape kunnskap og bygge sterkere samarbeid mellom samfunn, industri og departementer i en nordisk sammenheng.

De nordiske land har mange av de samme tradisjonelle, geografiske og organisatoriske strukturene. Av den grunn står landene overfor mange av de samme fremtidige utfordringene innen transport og logistikk. Nordisk forskningssamarbeid kan bidra til felles innsats for å møte disse utfordringene.

Programmet Bærekraftig transport og logistikk eller ”Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context” har som hovedmål å:

  • skape synergieffekter på tvers av de nordiske land, og å utvikle nordiske muligheter innenfor forskningsfeltet bærekraftig transport og logistikk
  • utvikle ny kunnskap som kan bidra til bærekraftig, energieffektiv og effektiv transport
  • videreutvikle nordisk samarbeid og styrkeområder innen tverrvitenskapelig forskning på feltet

Tematiske områder

  • Nye modeller og verktøy for ledelse som fremmer bærekraftig logistikk og felles metoder og fremgangsmåter i Norden
  • Felles indikatorer for ulike typer miljømålinger i Norden
  • Visjoner for bærekraftig logistikk på foretaksnivå
  • Logistikk innen humanitær bistand
  • Andre relevante forskningstema innenfor området bærekraftig transport og logistikk

Programmet er samfinansiert av Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark, Kommunikationsministeriet i Finland, Norges forskningsråd, VINNOVA i Sverige og NordForsk.

Graf transport og logistikk

Fordelingen mellom finansiører i "Bærekraftig transport og logistikk". Total finansiering: 2,2 MEUR

Prosjekter

Ledelse, design og evaluering av bærekraftige transport- og logistikksystemer
LogiNord: Sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains