An open access, generic ePlatform for environmental model-building at the river-basin scale (Machu-Picchu)

Machu-Picchu-projektet udvikler e-infrastruktur, som kan give bedre prognoser for vandkvalitet og -kvantitet. 

Videnskaben bag vandforvaltning

Projektet An open access, generic ePlatform for environmental model-building at the river-basin scale – også kaldet Machu-Picchu – vil give forskere og offentlige myndigheder en elektronisk infrastruktur til at foretage videnskabelige og teknisk avancerede prognoser for vandkvantitet og -kvalitet. 

Vandforvaltning er altafgørende for samfundets fremskridt og bæredygtighed. Forvaltningssystemer indeholder elementer fra videnskab og politik samt engagement fra interessenter. Succesfuld vandforvaltning har fokus på det geografiske område, der drænes af en flod og dens bifloder, det vil sige vandskellet. Vandskel involverer et kompliceret sammenspil mellem brugen af land, klimaforandringer og stigende behov for knappe vandressourcer.

Bedre værktøjer – via open access

Computerprogrammer, eller -modeller, der tager alle disse variabler i vandskellet i betragtning, kan hjælpe os med at forstå denne kompleksitet. Modeller er nyttige til at stille 'hvad nu hvis'-spørgsmål og lave prognoser for den potentielle indvirkning, som foreslåede vandforvaltningsregler måtte have. De er også nyttige til test af videnskabelige hypoteser og til at give et større indblik i, hvad der forårsager ændringer i vandkvalitet.  

Computermodeller til vandkvantitet og -kvalitet fordrer betydelig computerydeevne. Modellerne skal testes op mod rigtige data for at skabe pålidelige prognoser. Helt enkelt, så er fører tidskrævende beregninger ofte til bedre resultater, men de er ganske upraktiske at lave med almindelige computere. For at løse dette problem vil Machu-Picchu-projektet give brugerne let adgang til computere med høj ydeevne. Infrastrukturen vil være ideel til at studere påvirkningen af ændret klima og ændret brug af land i de nordiske lande, især i forhold til grænseoverskridende vandmasser, der rækker ud over nationale programmer. 

Den software, der udvikles i løbet af dette projekt, vil være open access, det vil sige offentligt tilgængelig. Koderne vil desuden være open source for at muliggøre bidrag til og modificering af koden efter projektet.

 

Projektet har modtaget 4 millioner NOK over en treårig periode. 

Institutionerne, der deltager i projektet, er Norsk institutt for vannforskning  (NIVA), UiT Universitetet i Tromsø,  det finske miljøinstitut (SYKE)  og Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta om prosjektet

Project number: 74306

Prosjektleder

Raoul-Marie Couture, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Varighet
3 år

1/4-2015-31/12-2018