Comparative Lactation Biology

Dette nettverket bringer sammen forskere som spesialiserer seg på dyreforskning og andre forskere som spesialiserer seg på menneskelig medisin, der alle har en spesifikk interesse for laktasjon.

I de nordiske landene anses amming som veldig viktig. I tillegg spiller meieriprodukter en viktig rolle i kostholdet vårt. Laktasjon er derfor særlig relevant i de nordiske landene. Dette er den første og så langt den eneste gangen at eksperter på laktasjon hos dyr og mennesker er brakt sammen på denne måten - noe som gir anledning til å posisjonere de nordiske landene som verdensledende i laktasjonsforskning.

Nettverket arbeider for å skape resultater som i sin tur kan bidra til å skape større velstand og bedre helse og velferd i de nordiske landene, både hos mennesker og dyr. Deltakerne dekker et bredt spekter av laktasjonsrelaterte disipliner, fra grunnforskning på molekylærnivå til anvendt forskning på populasjonsnivå. Dette omfatter bl.a. brystkjertelens patofysiologi, interaksjon mellom mor og barn, mors- og spedbarnsernæring, programmering av stoffskiftet hos fostre og nyfødte, og optimering av melkens sammensetning for livslang helse.

Fakta om prosjektet

Project number: 28020

Prosjektleder

Christopher Knight, Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige

chkn@life.ku.dk

Varighet
2010-2013