Future performance testing of pharmaceuticals

Samarbeidspartnerne i dette forskernettverket deler kunnskap av høy kvalitet hele veien fra polymorf kartlegging til biotilgjengelighet. I løpet av prosjektperioden og videre er det endelige målet å oppnå omfattende kvalitetsprøving av legemidler.

90 % av legemidlene i legemiddelindustrien har dårlig løselighet. Blandingsstrategi kan øke løseligheten, og dermed, dersom permeabiliteten ikke er for begrenset, også øke biotilgjengeligheten.

Dårlig løselighet beskrives som regel som en løselighet som ikke tillater tilstrekkelig og konsistent absorpsjon fra mage-tarm-kanalen. Absorpsjon av legemidler i tarmen kan forenklet sees som et puslespill der en rekke uavhengige deler samhandler med hverandre (f.eks. løselighet, oppløsning, legemidlets fysisk-kjemiske egenskaper, membranpermeabilitet, overføringsaktivitet) på en slik måte at omfanget av absorpsjonen er avhengig av alle disse egenskapene.

Deltakergruppene i dette forskernettverket arbeider innenfor forskningsområder som står hverandre nær og delvis overlapper, men likevel har en litt annen vektlegging: fysisk-kjemisk karakterisering (Finland), egenskaper ved stoffer i fast form (Danmark), bedre stabilitet og biotilgjengelighet (Estland) og ulik blandingsteknologi (Sverige).

Gjennom effektiv utnyttelse av eksisterende laboratorier og kunnskap i de ulike deltakergruppene i dette nettverket vil nivået på forskningen få høyere bedømmelse. Samarbeidsaktiviteter vil være forskningsbesøk og utveksling av unge forskere og doktorgradsstudenter, og forskningsmøter.

Forskningen er ventet å gi både nye nyttige silikobeslutningsverktøy for tillaging av tungt løselige stoffer samt viktig kunnskap som vil gi en mer grunnleggende forståelse av tillaging, stabilitet, oppløsning og permeabilitet for tungt løselige forbindelser og dermed gi bedre biotilgjengelighet for legemidler.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

The formation and physical stability of two-phase solid dispersion systems of indomethacin in supercooled molten mixtures with different matrix formers

Journal Article published 2017-01-01 in European Journal of Pharmaceutical Sciences volume 97
Research funded by NordForsk | European Social Fund's Doctoral Studies and Internationalization Programme DoRa T6
Authors: Kristian Semjonov, Karin Kogermann, Ivo Laidmäe, Osmo Antikainen, Clare J Strachan, Henrik Ehlers, Jouko Yliruusi, Jyrki Heinämäki.

Investigation of protein distribution in solid lipid particles and its impact on protein release using coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy

Journal Article published 2015-01-01 in Journal of Controlled Release volume 197
Research funded by NordForsk | University of Helsinki Research Fund
Authors: Philip C. Christophersen, Ditlev Birch, Jukka Saarinen, Antti Isomäki, Hanne M. Nielsen, Mingshi Yang, Clare J. Strachan, Huiling Mu.
Fakta om prosjektet

Project number: 43703

Prosjektleder

Leena Peltonen, Helsingfors universitet, Finland

leena.peltonen@helsinki.fi

Varighet
2011-2014