NENUN - Nordic Environmental NUcleotide Network

Nettverket NENUN arbeider for å hjelpe grupper til å utvikle og forfine bruken av molekylbaserte teknologier ved å unngå overflødig innsats og legge til rette for rask spredning og iverksetting av fremskritt.

NENUN fokuserer på:

  1. kvantitative teknikker for å måle DNA og mRNA i funksjonelle gener eller artsspesifikke gener i miljøsampler
  2. sekvenseringsteknologier med høy gjennomstrømning som bidrar til vurdering av mikrobemangfold og fremming av miljørelatert transkriptomikk.

Disse fokusområdene har stor fremtidig betydning for miljøvurderinger, men blir for øyeblikket bare prøvet ut og benyttet noen få steder i Skandinavia.

NENUN vil bidra til å utvikle en effektiv bruk av etablert kostbart utstyr og infrastruktur. Nettverket gir også støtte til reisekostnader for doktorgradsstudenter som arbeider på tvers av nettverkspartnere, og som kan bli internasjonale ambassadører for et det skandinaviske miljøet innenfor molekylbasert mikrobeøkologi gjennom besøk hos utenlandske forskergrupper.

Fakta om prosjektet

Project number: 30403

Prosjektleder

Carsten Suhr Jacobsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, Danmark

Varighet
2010-2012