Nordic Centre of Excellence for Security Technologies and Societal Values (NordSTEVA)

Samfunnsverdier

Kjernen i ethvert samfunn ligger i de verdiene som menneskene lever etter. Å sikre et samfunn, innebærer å sikre disse samfunnsverdiene. I de nordiske landene er liberale verdier som ytringsfrihet, likestilling, transparens og personvern grunnleggende for vår selvforståelse, og for vår tilnærming til samfunnssikkerhet. Samtidig setter sikkerhetsteknologi i stadig økende grad dagsorden for den politikken som føres på samfunnsområdet. Hvordan påvirkes samfunnets verdier og sikkerhet av slik ny sikkerhetsteknologi?

Hovedmål

Hovedformålet for dette Nordic Centre of Excellence NordSTEVA er å kartlegge og kritisk analysere forholdet mellom sikkerhetsteknologi og samfunnsverdier. Dette innebærer å undersøke konsentrasjonen av teknologi som streber mot å oppfylle menneskelige behov på den ene siden, og på den andre siden å lenke disse sammen med de kulturelle tradisjonene som utgjør de samfunnsverdier som vi opplever som mest grunnleggende, bl.a. religion, språk, politikk og økonomi.

Senteret vil fremme forskning, utdanning og undervisning, industriell strategi og offentlig policy for å undersøtte en bredere og dypere forståelse av det komplekse forholdet mellom sikkerhetsteknologi og de verdier som ligger til grunn for våre samfunn.

J. Peter Burgess

 

 

 

 

Prosjektleder for NCoE NordSTEVA, Professor J. Peter Burgess. Foto: NordForsk/Bård Gudim.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Integrating a national risk assessment into a disaster risk management system: Process and practice

Journal Article published 2018-03-01 in International Journal of Disaster Risk Reduction volume 27
Research funded by NordForsk | IMPROVER
Authors: Lexin Lin.

Aggregated risk: an experimental study on combining different ways of presenting risk information

Journal Article published 2017-11-01 in Journal of Risk Research volume 22 issue 4
Research funded by Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap | NordForsk | The Swedish Civil Contingencies Agency
Authors: Peter Månsson, Marcus Abrahamsson, Henrik Tehler.

On common terms with shared risks – Studying the communication of risk between local, regional and national authorities in Sweden

Journal Article published 2015-09-01 in International Journal of Disaster Risk Reduction volume 13
Research funded by NordForsk | The Swedish Civil Contingencies Agency
Authors: Peter Månsson, Marcus Abrahamsson, Henrik Hassel, Henrik Tehler.