Nordic Centre of Excellence: Retfærdighed igennem uddannelse i Norden (JustEd)

Løbende samfundsændringer presser de værdier og politiske idealer, der danner grundlag for det nordiske uddannelsessystem og den praktiske pædagogik. Centeret fokuserer på det væsentlige spørgsmål: Hvordan fremmer og begrænser systemer, kulturer og aktører inden for uddannelse retfærdighed, når de nordiske velfærdsstater globaliseres?

Centrets tre temaområder undersøger spørgsmålet fra forskellige synvinkler:

  • Styring/ledelse og effekten af markedstilpasning og hvordan dette påvirker forståelsen af retfærdighed i uddannelse.
  • Undervisnings- og indlæringsmetoder samt hvordan de påvirkes af politik og policy, når det gælder retfærdighed.
  • Handling, marginalisering og diversitet. Den stigende nyliberalisme skaber en udfordring for nordiske uddannelsesideologier, der baserer sig på lighed, retfærdighed og inklusion.

Centret anvender flerniveau-, komparative og tværkulturelle modeller i sin grænsoverskridende forskning for at foretage en kritisk undersøgelse af uddannelsespolitikker og pædagogisk praksis. Desuden studeres, hvilken rolle ledelse samt lærernes og elevernes handlinger spiller, når det kommer til retfærdighed og lighed.

Deltagende lande: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, USA, Italien, Australien og Frankrig.

Tværgående temaer og problemstillinger i forskning af højere, nordisk uddannelse

Desuden har NordForsk finansieret flere tværgående projekter med henblik på at skabe synergier mellem det nordiske ekspertcenter, JustEd, og de forskellige forskningsprojekter finansieret i første fase af det nordiske forskningsprogram ’Education for Tomorrow’. Et af de projekter, der blev finansieret, var ansøgningen ‘Cross-cutting themes and issues in the Nordic higher education research – with special focus on justice and equality in/through education’.

Projektet var et samarbejde mellem finske, svenske, norske og islandske partnere. Det overordnede fokus har været at se på den effekt, de nuværende ændringer i højere uddannelser har på uddannelsesmuligheder og ligestilling med hensyn til køn, akademisk / ikke-akademisk familiebaggrund, indvandringsbaggrund, tidligere uddannelse og så videre; emner, der hidtil ikke har været genstand for dybere forskning i en nordisk kontekst.

Projektet blev gennemført af forskere fra tre JustEd-teams og forskningsprojektet ‘Nordic Fields of Higher Education Structures and Transformations of Organisation and Recruitment’. Formålet med samarbejdet har været at styrke det teoretiske grundlag for forskning i højere nordisk uddannelse med særlig fokus på retfærdighed og lighed.

Se projektrapporten og læs mere om resultaterne af samarbejdet her

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

A Nordic transition regime? Policies for school-to-work transitions in Sweden, Denmark and Finland

Journal Article published 2019-02-25 in European Educational Research Journal volume 18 issue 3
Research funded by NordForsk
Authors: Christian Helms Jørgensen, Tero Järvinen, Lisbeth Lundahl.

Balancing ‘flexibility’ and ‘employability’: The changing role of general studies in the Finnish and Swedish VET curricula of the 1990s and 2010s

Journal Article published 2019-02-25 in European Educational Research Journal volume 18 issue 3
Research funded by NordForsk | Vetenskapsrådet | Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries”, a research project supported by the NordForsk programme “Education for Tomorrow”.
Authors: Mattias Nylund, Maarit Virolainen.

VET Teachers’ Interpretations of Individualisation and Teaching of Skills and Social Order in two Nordic Countries

Journal Article published 2019-02-25 in European Educational Research Journal volume 18 issue 3
Research funded by Svenska Forskningsrådet Formas | NordForsk | The Icelandic Ministry of Education, Science, and Culture
Authors: Elsa Eiríksdóttir, Per-Åke Rosvall.

A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s

Journal Article published 2019-01-10 in European Educational Research Journal volume 18 issue 3
Research funded by NordForsk
Authors: Daniel Persson Thunqvist, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård.

Becoming tolerable: subject constitution of Roma mediators in Finnish schools

Journal Article published 2019-01-02 in Intercultural Education volume 30 issue 1
Research funded by NordForsk
Authors: Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström.

Imagining societies through discourses on educational equality: A cross-cultural analysis of Finnish and Swedish upper secondary curricula from 1970 to the 2010s

Journal Article published 2018-12-02 in European Educational Research Journal volume 18 issue 3
Research funded by NordForsk
Authors: Sirpa Lappalainen, Mattias Nylund, Per-Åke Rosvall.

Justice and marketization of education in three Nordic countries: can existing large-scale datasets support comparisons?

Journal Article published 2018-09-02 in Nordic Journal of Studies in Educational Policy volume 4 issue 3
Research funded by NordForsk
Authors: Lisbeth Lundahl, Anne-Lise Arnesen, Jón Torfi Jónasson.

Equality in the Making? Roma and Traveller Minority Policies and Basic Education in Three Nordic Countries

Journal Article published 2018-08-21 in Scandinavian Journal of Educational Research
Research funded by Helsingin Yliopisto | Academy of Finland | NordForsk | Center of Excellence for Learning in Education, Science and Technology
Authors: Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Reetta Mietola.

Medical approach and ableism versus a human rights vision: discourse analysis of upper secondary education policy documents in Iceland

Journal Article published 2018-03-13 in International Journal of Inclusive Education
Research funded by NordForsk | Háskóli Íslands
Authors: Anna Björk Sverrisdóttir, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson.

Justice through education in the Nordic countries: critical issues and perspectives

Journal Article published 2018-01-02 in Education Inquiry volume 9 issue 1
Research funded by NordForsk
Authors: Gunilla Holm.

Nordic perspectives on disability studies in education: a review of research in Finland and Iceland

Journal Article published 2018-01-02 in Education Inquiry volume 9 issue 1
Research funded by NordForsk
Authors: Katariina Hakala, Kristín Björnsdóttir, Sirpa Lappalainen, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Antti Teittinen.