Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS)

Ved å fokusere på ekstremvær, oversvømmelser, jordskred, snøras og vulkanutbrudd vil Nordic Centre of Excellence NORDRESS studere hvordan naturkatastrofer påvirker de nordiske landene, både på lokalt plan og på tvers av nasjonale grenser.

Stadig flere naturkatastrofer

I løpet av de siste 30 årene er antall registrerte naturkatastrofer på verdensplan mer enn firdoblet. Bare i 2011 ble 440 millioner mennesker påvirket av voldsomme naturfenomener.

Nordic Centre of Excellence NORDRESS vil undersøke hvordan vi kan øke samfunnets motstandsdyktighet eller resiliens overfor kriser forårsaket av naturfenomener. Motstandsdyktighet skal undersøkes både på individ-, samfunns-, infrastruktur- og institusjonsnivå.

Tema for forskningen

Dersom vi lærer å bedre forstå naturkatastrofenes påvirkning på vår psykiske og fysiske helse, kan vi øke vår individuelle motstandsdyktighet.

Samfunnet kan bli mer motstandsdyktig ved at vi får en bedre forståelse av vår egen risikooppfatning og samfunnets håndtering av risiko, og ved at den offentlige deltakelsen i risikoovervåking og tidlig varsling styrkes.

Infrastrukturens resiliens kan økes ved å undersøke effektene av ekstremvær, oversvømmelser og snøras på transport både på land, hav og i lufta.

Institusjonell resiliens kan økes ved å skape et bedre overblikk over krisehåndteringen i de nordiske landene. Analyser av lover og reguleringer både på forsikringsfeltet og innenfor planlegging av land- og byområder står sentralt. Og hvordan kan det nordiske velferdssystemet styrke sin motstandsdyktighet før, under og etter en naturkatastrofe?

Dette er de temaene som Nordic Centre of Excellence NORDRESS vil arbeide med i løpet av sin fem års varighet.

Guðrún Gísladóttir

Prosjektleder for NCoE NORDRESS, Professor Guðrún Gísladóttir, University of Iceland. Foto: NordForsk/Bård Gudim.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Communicating with children and adolescents about the risk of natural disasters

Journal Article published 2018-02-06 in European Journal of Psychotraumatology volume 9 issue sup2
Research funded by NordForsk
Authors: Liv Gunvor Hove Midtbust, Atle Dyregrov, Heidi Wittrup Djup.