Nordic Environmental Law, Governance and Science Network (NELN+)

Dette nettverket har som mål å fremme forskerutdanning og forskningssamarbeid om regulering av miljøproblemer, blant annet klimaspørsmål.

Nettverket samler forskere innenfor statsvitenskap, jus og naturvitenskap, og arrangerer tre årlige workshops innenfor disse tre tematiske områdene:

  • En felles forståelse - grunnleggende problemer, muligheter og begrensninger
  • Flernivåstyring (Miltilevel Governance)
  • Risiko, usikkerhet og refleksivitet i miljøregulering

The Nordic Environmental Law, Governance & Science Network (NELN +) er initiert på bakgrunn av erfaringene fra the Nordic Environmental Law Network (NELN).

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, Danmark

hta@life.ku.dk

Varighet
2009-2011