Nordic evaluation of Sports Sciences (NORIA-net)

NORIA-nettet ”Nordic evaluation of Sports Sciences” skal evaluere idrettsvitenskap i de nordiske landene for å identifisere styrker og svakheter, og årsakene til disse. På denne måten skal man bidra til å utvikle den vitenskapelige kvaliteten og den praktiske bruken av idrettsvitenskap i de nordiske landene.

Fysisk aktivitet og idrett spiller en viktig rolle for helsen vår. Etter hvert som vi ser tendensen av stadig økende overvekt i samfunnet og en eldre befolkning, øker betydningen av fysisk aktivitet også på et samfunnsmessig og kulturelt nivå.

Forskning på idrett i de nordiske landene er variert og tverrfaglig, med et spekter som strekker seg fra klinisk helserelatert forskning, epidemiologi, genetikk, treningsfysiologi og biomekanikk ved menneskelig bevegelse til sportspedagogikk og sosiologisk og kulturell forskning.

Idrettsforskning karakteriseres hovedsakelig av små forskergrupper, og finansieringen er ofte desentralisert og spredt mellom statlige finansieringsorganer og mindre finansiører.

NORIA-nettet skal undersøke:

  • hvordan idrettsvitenskap finansieres i de nordiske landene
  • hvilke faktorer som påvirker kvaliteten
  • hvilken forbindelse som finnes mellom vitenskapelige resultater og samfunnsmessig nytte
  • hvilke styrker og svakheter man kan identifisere innenfor feltet
  • hvilke muligheter for videre utvikling av idrettsvitenskap man kan se for seg i de nordiske landene fremover

Resultatene av evalueringen skal danne grunnlag for videre anbefalinger på området, slik at man kan bidra til en god utvikling av idrettsvitenskap i Norden i framtiden. NORIA-nettet håper at arbeidet vil kunne føre til et tettere samarbeid mellom ulike finansieringsorganer og mellom forskergrupper, blant annet om PhD-utdanning.

Prosjektet er et samarbeid mellom de statlige finansieringsorganene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og koordineres av Finlands Akademi.

Prosjektet er avsluttet, last ned rapporten her