NORIA-net Helse og Velferd

NORIA-nettets mål er å finne ut hvordan nordiske forskningfinansiører, inkludert NordForsk, kan støtte og styrke den nordiske posisjonen innenfor forskning på sosioøkonomiske helseforskjeller og effektive offentlige helsetiltak.

Helse og forventet levealder har blitt forbedret i alle nordiske land. Likevel har den positive utviklingen ikke ført til en jevn fordeling av helse mellom ulike deler av befolkningen. Forskjellene i forventet levealder mellom ulike sosioøkonomiske grupper har faktisk økt.

Så langt har dette komplekse, tverrfaglige spørsmålet vært mangelfullt dekket i europeiske og nordiske forskningsprogrammer.

De nordiske landene har felles styrkeområder innenfor forskning og utvikling på helseulikhet. Lignende sosiale strukturer og sosial-og helsetjenester i de nordiske landene kan gjøre det mulig å kombinere forskernes ressurser og data.

NORIA-nettet skal:

  • utarbeide en oversikt over forskning, finansiering og finansieringssystemer, med fokus på ulike nordiske land og på felles nordiske aktiviteter. EU-nivået (EU-kommisjonens rammeprogram, ESF, ERA-NET, etc.) inkluderes også.
  • gi sine anbefalinger om hvordan man kan styrke nordisk forskning på helseulikhet til politiske beslutningstakere og offentlige forskningsfinansiører i de nordiske landene, inkludert NordForsk. Innstillingen baseres på grundig analyse av ovennevnte oversikt.