ProMeal – Skolmatens möjligheter att främja hälsa och prestationer i Norden

Skolor är en viktig plats för folkhälsoåtgärder med syftet att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar, främja bra matvanor, hälsa och lärande, och minska skillnader i matvanor och hälsa som sammanhänger med socioekonomiska och etniska skillnader. Forskningsprojektet har som mål att fastställa om skolmaten gör barnens kost hälsosammare som helhet och förbättrar förutsättningarna för lärande. Därtill undersöks barnens allmänna åsikter om skolmaten i de nordiska länderna.

Resultaten från detta samarbetsprojekt kan användas för att förstärka såväl praxis som policy inom Norden. Projektet bidrar även till att ta fram innovativa metoder inom utbildningsforskning om mat och näring.

ProMeal är finansierad av Nordiska ministerrådet, och ingår i Nordiska globaliseringsinitiativet inom hälsa och välfärd.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Composition of School Meals in Sweden, Finland, and Iceland: Official Guidelines and Comparison With Practice and Availability

Journal Article published 2018-09-10 in Journal of School Health volume 88 issue 10
Research funded by NordForsk | Turku University Foundation
Authors: Ragnheidur Juniusdottir, Agneta Hörnell, Ingibjorg Gunnarsdottir, Hanna Lagstrom, Maria Waling, Cecilia Olsson, Sanna Talvia, Anna S. Olafsdottir.

Development and Validation of a Photographic Method to Use for Dietary Assessment in School Settings

Journal Article published 2016-10-06 in PLOS ONE volume 11 issue 10
Research funded by NordForsk
Authors: Anna S. Olafsdottir, Agneta Hörnell, Marlene Hedelin, Maria Waling, Ingibjörg Gunnarsdottir, Cecilia Olsson.
Fakta om prosjektet

Project number: 54761

Prosjektleder

Agneta Hörnell, Umeå universitet, Sverige

Varighet
2013-2016

Deltakende land

Finland, Island, Norge og Sverige