RANGIFER HEALTH: Scientific and educational cooperation in reindeer health

Dette nettverket skal etablere en langsiktig samarbeidsstrategi der forskning og undervisning i reinsdyrhelse kan forstås som både et felles nordisk behov og en felles nordisk innsats.

Det finnes over 750 000 reinsdyr i Nord-Europa (Norge, Finland, Sverige, Island og Grønland). De fleste av disse dyrene gjetes av den lokale urbefolkningen, og representerer en viktig kulturell, økonomisk og sosial ressurs for disse arktiske befolkningene.

Reinsdyrenes dødelighet blir ofte knyttet til rovdyr. Mange studier som er gjort i løpet av de siste 20-30 årene har imidlertid identifisert flere ulike helseproblemer for reinsdyrene i alle de nordeuropeiske landene.

Mangelen på et strukturert, langsiktig samarbeid om undersøkelser knyttet til reinsdyrhelse har ført til at ulike land har arbeidet med individuelle helseproblemer ut fra nasjonal relevans, ofte i forbindelse med oppfølging av sykdomsutbrudd.

RANGIFER HEALTH vil oppnå fire sentrale mål:

  1. Etablere et varig og felles nordisk nettverk for forskere som arbeider med emner knyttet til reinsdyrhelse
  2. Kartlegge kommende forskningsbehov for det nordiske området og gi informasjon og råd til tredjeparter
  3. Fremme et felles undervisningssystem for doktorgradsstudenter involvert i forskning på reinsdyrhelse
  4. Øke deltakelsen fra de nordiske land i forskning på regionene som omgir Arktis.

RANGIFER HEALTH skal blant annet også foreta en vurdering av nåværende forskning og fremtidige behov innen reinsdyrhelse, arrangere kurs i reinsdyrhelse for doktorgrads- og masterstudenter, tilby stipendiatprogrammer og mobilitetsprogram og bidra til å øke den offentlige bevisstheten om spørsmål som gjelder reinsdyrhelse.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Carlos Gonçalo Das Neves, Norges veterinærhøgskole (NVH), Norge

Varighet
2010-2013