Yrkesutbildningens framtid – modeller från Norden (NordVET)

Det finns skillnader mellan de nordiska länderna i hanteringen av yrkesutbildningens centrala dilemma att erbjuda tillträde dels till arbetsmarkanden och dels till högre utbildning. Eftersom de nordiska länderna uppvisar avsevärda skillnader i sina modeller för yrkesutbildning, men samtidigt kännetecknas av sinsemellan liknande samhällsstrukturer, ger de unika möjligheter till komparativ forskning. Vilken inverkan har de olika sätten att hantera det dubbla tillträdet på social reproduktion, inklusion och värderingen av yrkesutbildning? Projektet tar en komparativ utgångspunkt i sin undersökning av likheter och skillnader i yrkesutbildningen i de olika nordiska länderna.

Centrala frågor är: Hur balanserar de nordiska länderna anställbarhet och bibehållet tillträde till universitet, säkerställer värderingen av yrkesutbildning och lärlingskap, utvecklar effektiv praxis för social inklusion i yrkesutbildningen och motsvarande utbildningsvägar, och hanterar jämkningar och kompromisser mellan dessa tre aspekter?

Deltagande länder: Danmark, Finland, Norge och Sverige

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

From apprenticeships to higher vocational education in Denmark – building bridges while the gap is widening

Journal Article published 2017-01-02 in Journal of Vocational Education & Training volume 69 issue 1
Research funded by NordForsk
Authors: Christian Helms Jørgensen.
Fakta om prosjektet

Project number: 54782

Prosjektleder

Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet, Danmark

Varighet
2013-2017

Deltakende land

Danmark, Finland, Norge og Sverige