The use of bibliometrics in research policy and evaluation activities (NORIA-net)

Dette NORIA-nettet arbeider for å samordne aktiviteter og spre informasjon om bestepraksis innenfor bibliometri. Prosjektet har som målsetting å styrke deltakerorganisasjonenes kompetanse og internasjonale nettverksbygging.

Oppmerksomheten omkring bibliometri er økende i nasjonale og internasjonale evalueringer og forskningspolitiske diskusjoner, også i de nordiske landene. Grunnlaget av bibliometriske analyser (databaser brukt) samt metodene for å analysere dataene er imidlertid varierende.

Det er viktig å utforske og forbedre utnyttelsen av bibliometri. Grunnlaget for å utvikle gyldige indikatorer er bred kompetanse, pålitelige data, gode metoder og avanserte analyseverktøy.

Det finnes mange utfordringer ved å bruke ulike nasjonale og internasjonale datakilder, bl.a når det gjelder kvalitetssikring og sammenligning. Å utvikle avanserte indikatorer krever ofte langsiktig forskning. Indikatorene har også noe begrenset anvendelighet, og tolkningen av dem er sjelden enkel og uproblematisk. Hvis de brukes ukritisk, kan bibliometriske indikatorer føre til feilaktige konklusjoner.

På den andre siden kan bibliometri brukes som et nyttig grunnlag for diskusjon og for utformingen av nye spørsmål. Vi ser en økt bruk av bibliometri i beskrivelser av vitenskapelige utfall og produktivitet, samarbeid, synlighet og innflytelse. Samarbeid på dette feltet kan bidra til en gjensidig forståelse av tolkningen av motsetninger som ofte vanskeliggjør bruken av bibliometri.

Fakta om prosjektet
Prosjektleder

Staffan Karlsson, Vetenskapsrådet, Sverige

Varighet
2008-2017