Värdefostran i nordiska förskolor: Grunden för morgondagens utbildning (ValuEd)

Vilka framtida medborgare fostras barn till i nordiska förskolor? Och hur går denna fostran till?

I ett globalt perspektiv har de nordiska länderna ofta framhållits för att de står för en gemensam ideologi och att frågor om demokrati, solidaritet och likvärdighet är centrala i hela utbildningssystemet. Men vi vet lite om hur arbetet med dessa värden ser ut i dagens förskolor i Norden, om det existerar en gemensam ideologi och hur denna i så fall ser ut.

Projektet, som bygger på ett nära samarbete mellan forskare och praktiker, fokuserar bland annat på frågan vilka ramar de nationella utbildningssystemen ger för fostran av värden i förskolesammanhang. Man kommer att studera hur lärare i nordiska förskolor upplever sitt arbete med värden, vilka dilemman de möter, hur de arbetar samt vilka genusmönster arbetet avspeglar. Vidare undersöks likheter och variationer i politiska styrdokument avseende värdefostran i de nordiska länderna.

Den här studien kommer att ge viktig kunskap som kan bidra till framtidens förskola såväl till utbildningen som till den pedagogiska praktiken och forskningen i de nordiska länderna och internationellt.

Vitenskapelige publiseringer

Data source: Crossref. The list should not be assumed to represent the complete published research output of the project.

Preschool teachers communicating values to children

Journal Article published 2019-04-02 in International Journal of Early Years Education volume 27 issue 2
Research funded by NordForsk
Authors: Ingibjorg Sigurdardottir, Pia Williams, Johanna Einarsdottir.

Encounters in the third space: constructing the researcher’s role in collaborative action research

Journal Article published 2018-08-18 in Educational Action Research
Research funded by NordForsk
Authors: Ingibjorg Sigurdardottir, Anna-Maija Puroila.

Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis

Journal Article published 2016-05-20 in International Journal of Early Childhood volume 48 issue 2
Research funded by NordForsk | Kulttuurin ja Yhteiskunnan Tutkimuksen Toimikunta
Authors: Anna-Maija Puroila, Eva Johansson, Eila Estola, Anette Emilson, Johanna Einarsdóttir, Stig Broström.

Individual and Collective Rights Expressed in Educator and Child Interactions in Nordic Preschools

Journal Article published 2016-05-20 in International Journal of Early Childhood volume 48 issue 2
Research funded by NordForsk
Authors: E. Johansson, A. Emilson, M. Röthle, A.-M. Puroila, S. Broström, J. Einarsdóttir.

A Narrative Inquiry about Values in a Finnish Preschool: The Case of Traffic Lights

Journal Article published 2016-05-19 in International Journal of Early Childhood volume 48 issue 2
Research funded by NordForsk | Finnish Cultural Foundation, North Ostrobothnia Regional fund | The Academy of Finland | Mannerheim League of Child Welfare
Authors: Jaana Juutinen, Elina Viljamaa.

Moral Functioning: Navigating the Messy Landscape of Values in Finnish Preschools

Journal Article published 2016-05-17 in Scandinavian Journal of Educational Research volume 61 issue 5
Research funded by Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiö | Kulttuurin ja Yhteiskunnan Tutkimuksen Toimikunta | NordForsk
Authors: Anna-Maija Puroila, Annu Haho.
Fakta om prosjektet

Project number: 53581

Prosjektleder

Eva Johansson, Universitetet i Stavanger, Norge
eva.johansson@uis.no

Varighet
2013-2016

Deltakende land

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige