Årsrapport 2008

NordForsks årsrapport for 2008 inneholder bl.a. en presentasjon av vår organisasjon og vårt arbeid i 2008, lederartikkel av NordForsks direktør Liisa Hakamies-Blomqvist og et intervju med Halldór Ásgrímsson, Generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Publikasjonen presenterer også nøkkeltall fra årsregnskapene fra 2008.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub