Education for Tomorrow – phase I. Key findings

This leaflet presents a number of key findings from the Nordic Centre of Excellence and six research projects that made up the first phase of the Education for Tomorrow programme, 2013-2018.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub