Effect Studies and Adaptation to Climate Change

The sub-programme «Effect Studies and Adaptation to Climate Change» aims to improve knowledge about the effects of climate change, about the adaptation capacities of society, and about the risks and opportunities that the effects of climate change may bring to the Nordic region. This fact sheet describes in brief the goal and the content for this programme.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub