Evaluation of NORDSYNC and Nordic membership of the ESRF

NRIN (NORIA-net Research Infrastructures Network) initierte en evaluering av de nordiske landenes deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid. I et pilotprosjekt til denne evalueringen rettet gruppen fokus mot det nordiske samarbeidet i NORDSYNC og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub