NordForsk magasin 2013

I de mange prosjektene som NordForsk støtter, arbeider nordiske forskere på tvers av landegrenser for å finne løsninger på felles problemer. I årets nye NordForsk magasin kan du bli kjent med flere av menneskene bak forskningen, og lære mer om hvordan de jobber.
Relatert innhold
NordForsk magasin
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub