NordForsk magasin 2016

Inneholder artikler om NordForsks aktiviteter samt intervjuer med blant annet Elisabeth Vik Aspaker, Birgitta Evengård, Allan Krasnik, Kristin Danielsen, Riitta Maijala, Angela Sasse, Sander Dekker, Martina Schraudner og Dagfinn Høybråten.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub