Nordic eScience Action Plan

10 concrete actions to implement the Nordic eScience Strategy. By the Nordic eScience Initiative (eNORIA) (2008). Available for download only.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub