Nordic Research Gems

Nordic Research Gems presents a collection of success stories from Nordic research cooperation. More than 11 000 researchers are currently involved in research activities financed by NordForsk and they are producing some impressive results (2008).
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub