Open Access to Research Data – Status, Issues and Outlook

This NordForsk policy paper presents the status of open access to research data in the Nordic countries, the EU and internationally. The report responds to the request by the Nordic Committee of Senior Officials for Education & Research within the Nordic Council of Ministers to NordForsk to produce an overview of current knowledge within the area of Open Access to research data and identify possible joint frameworks and the corresponding implications.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub