Stem Cell Research in the Nordic Countries

Science, Ethics, Public Debate and Law. Av Nordisk komite for bioetikk for NordForsk (2007).
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub