Urban Development

Nordic strengths and challenges under the heading of a new global agenda. Av Nordregio og NIBR for NordForsk (2007).
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub