Nordic Excellence

A Bibliometric Exploration of Common Nordic Research Funding Opportunities. By Technopolis Group for NordForsk (2008).
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub