Branding the Nordic Research and Innovation Area

Promoting the Nordic region as an attractive destination for global investments in research and innovation. By Interlace-Invent Aps for NordForsk (2008).
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub