Sport Sciences in the Nordic Countries

Denne rapporten presenterer kort hovedfunnene fra rapporten "Sport Sciences in Nordic Countries. Evaluation Report". Denne fullversjonen finner du på: http://www.aka.fi/en/about-us/publications/publication-series/
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub