Adding value to Nordic research cooperation. Recommendations for a new initiative on distribution of health

Fordeling av helse er en av utfordringene som de nordiske landene og Europa står overfor. Selv om helse og forventet levealder har bedret seg i de nordiske landene, finnes det fremdeles ulikheter i fordelingen av helse. Denne rapporten gir en oversikt over forskning, finansiering og finansieringssystemer av relevans for forskning på problemer relatert til helse og velferd i de nordiske landene 2005-2010. Basert på disse funnene, gir rapporten også politiske anbefalinger.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub