The Top-level Research Initiative

Informasjonsbrosjyre for Toppforskningsinitiativet (2014). Engelskspråklig.
Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub