Publikasjoner

NeIC: Årsrapport 2018

NeIC: Årsrapport 2018

Få alle højdepunkter fra 2018: Læs hvad de forskellige NeIC-projekter har opnået, og hvilken indvirkning de har haft. Du kan også læse om nye aktiviteter, der er sat i gang, og læs om den udvikling inden Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), som foregik i løbet af 2018, og som vil være med til at forme årene, som kommer. Endelig får du et overblik over workshops og begivenheder såvel som personer, der arbejdede med NeIC i løbet af 2018.

Les mer…

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

NOS-M-komitéen har de senere år sat fokus på, hvordan man udvider det nordiske forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin. Der er foretaget en kortlægning af strategier og større initiativer knyttet til persontilpasset medicin på nationalt, nordisk og internationalt plan. Denne rapport indeholder konklusioner og anbefalinger til fælles aktiviteter omkring forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin i de nordiske lande. (Kun på engelsk)

Les mer…

Samfundssikkerhed i de nordiske lande

Samfundssikkerhed i de nordiske lande

Samfundssikkerhed omfatter blandt andet et samfunds evne til at opretholde vitale fornødenheder og sikre befolkningers liv, sundhed, basale behov og grundlæggende værdier under ekstraordinære belastninger, kendt som kriser.

Les mer…

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

I portföljanalysen beskrivs utvecklingen och distributionen av beviljade bidrag till nordiska forskningsprojekt under åren 2009–2018. Under den perioden beviljade NordForsk 2124 miljoner norska kronor till 323 nordiska forskningsprojekt genom 49 utlysningar. Fler än 2640 forskare har varit involverade.

Les mer…

A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data:  The Nordic Commons

A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons

The Nordic countries have individually and jointly identified the potential of secondary use of health data in research, health care and innovation. There is a need to enhance data quality and interoperability and make data machine-readable in order to lay the foundation for open science and innovation. Obstacles that impede data sharing such as legal, technical and procedural bottlenecks must be removed. This NordForsk report proposes a step-wise implementation of a Nordic Commons for health data building on national efforts. It would allow expansion to the Nordic level, with data more easily identified, shared, compiled and jointly analysed, and would give the Nordic region a competitive advantage. The Nordic Commons will provide a platform for conducting reproducible and open research for the benefit of Nordic public health and societies. The report includes suggestions for policy implications with specific recommendations directed towards the key actors required to implement a Nordic commons, e.g. the Nordic policy level, research and innovation funders, and data owners. Careful, coordinated and concrete actions are called for by all of these actors to realise the Nordic commons.

Les mer…

Appendix on Metadata Status for the Health Data Domain in Nordic Countries

Appendix on Metadata Status for the Health Data Domain in Nordic Countries

This is an appendix to the report: A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data - The Nordic Commons.

Les mer…

Oxford Research - Evaluation of Education for Tomorrow

Oxford Research - Evaluation of Education for Tomorrow

This report presents the findings of Oxford Research’s evaluation of NordForsk’s Education for Tomorrow Programme Phase 1. The evaluation was undertaken during the period March-August 2019. The conclusions and recommendations are based on the triangulated findings from in-depth interviews, document studies and bibliometric and network analyses.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub