Publikasjoner

Denne siden inneholder rapporter, magasiner, brosjyrer og faktablad som er utgitt av NordForsk. Vi har også en liste over vitenskapelige artikler der NordForsk er oppgitt som finansiell bidragsyter til forskningen.

Alle NordForsks utgivelser finner du dessuten i Nordisk Ministerråds publikasjonsportal. Her kan du også søke blant og lese publikasjoner fra Nordisk Ministerråd generelt, samt Nordisk Råd og tilhørende organisasjoner. Alle publikasjoner kan lastes ned gratis og er tilgjengelige i henhold til prinsippet om Open Access.

A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data:  The Nordic Commons

A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons

The Nordic countries have individually and jointly identified the potential of secondary use of health data in research, health care and innovation. There is a need to enhance data quality and interoperability and make data machine-readable in order to lay the foundation for open science and innovation. Obstacles that impede data sharing such as legal, technical and procedural bottlenecks must be removed. This NordForsk report proposes a step-wise implementation of a Nordic Commons for health data building on national efforts. It would allow expansion to the Nordic level, with data more easily identified, shared, compiled and jointly analysed, and would give the Nordic region a competitive advantage. The Nordic Commons will provide a platform for conducting reproducible and open research for the benefit of Nordic public health and societies. The report includes suggestions for policy implications with specific recommendations directed towards the key actors required to implement a Nordic commons, e.g. the Nordic policy level, research and innovation funders, and data owners. Careful, coordinated and concrete actions are called for by all of these actors to realise the Nordic commons.

Les mer…

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

I portföljanalysen beskrivs utvecklingen och distributionen av beviljade bidrag till nordiska forskningsprojekt under åren 2009–2018. Under den perioden beviljade NordForsk 2124 miljoner norska kronor till 323 nordiska forskningsprojekt genom 49 utlysningar. Fler än 2640 forskare har varit involverade.

Les mer…

Samfundssikkerhed i de nordiske lande

Samfundssikkerhed i de nordiske lande

Samfundssikkerhed omfatter blandt andet et samfunds evne til at opretholde vitale fornødenheder og sikre befolkningers liv, sundhed, basale behov og grundlæggende værdier under ekstraordinære belastninger, kendt som kriser.

Les mer…

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

NOS-M Rapport: Persontilpasset medicin i de nordiske lande

NOS-M-komitéen har de senere år sat fokus på, hvordan man udvider det nordiske forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin. Der er foretaget en kortlægning af strategier og større initiativer knyttet til persontilpasset medicin på nationalt, nordisk og internationalt plan. Denne rapport indeholder konklusioner og anbefalinger til fælles aktiviteter omkring forskningssamarbejde inden for persontilpasset medicin i de nordiske lande. (Kun på engelsk)

Les mer…

NeIC: Årsrapport 2018

NeIC: Årsrapport 2018

Få alle højdepunkter fra 2018: Læs hvad de forskellige NeIC-projekter har opnået, og hvilken indvirkning de har haft. Du kan også læse om nye aktiviteter, der er sat i gang, og læs om den udvikling inden Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), som foregik i løbet af 2018, og som vil være med til at forme årene, som kommer. Endelig får du et overblik over workshops og begivenheder såvel som personer, der arbejdede med NeIC i løbet af 2018.

Les mer…

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2018

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2018

The current report is an update of the reports on Legislation on biotechnology in the Nordic countries published annually since 2014. Given the clear need for such overviews, the Nordic Committee on Bioethics decided to update the tables to reflect recent legal amendments. The aim of this report is to give the reader information on the current status in the different countries and a chance to compare the legal situation.

Les mer…

Nordic-UK R&D Statistics

Nordic-UK R&D Statistics

The United Kingdom as well as the Nordic countries are important actors in the European as well as in the global research landscape. In a new report, a basic set of statistics on UK-Nordic relations in research and innovation shows that the UK-Nordic collaboration is broad and extensive. The initiative to this collection of central statistics, came from the Heads of Nordic Research Councils (NordHorcs), who asked NordForsk to set up a group of representatives from the national research funding organisations to discuss and exchange information and experiences in relation to Brexit.

Les mer…

NordForsk Magasin 2018

NordForsk Magasin 2018

Temaet i dette års udgave af magasinet er de nordiske registre og det spændende arbejde, som nordiske forskere gennemfører, når de får adgang til registrene.

Les mer…

NordForsk Magazine 2018

NordForsk Magazine 2018

Temaet i dette års udgave af magasinet er de nordiske registre og det spændende arbejde, som nordiske forskere gennemfører, når de får adgang til registrene. Engelsk version.

Les mer…

Rapport: The State of Open Science in the Nordic Countries: Enabling Data Science in the Nordic Region

Rapport: The State of Open Science in the Nordic Countries: Enabling Data Science in the Nordic Region

Rapporten "The State of Open Science in the Nordic Countries: Enabling Data Science in the Nordic Region", skrevet af Andreas Jaunsen på vegne af NeIC, forsøger at identificere aktiviteter, som kan bidrage til at forbedre mulighederne for datadrevet videnskab i Norden.

Les mer…

NeIC: Årsrapport 2017

NeIC: Årsrapport 2017

Få alle højdepunkter fra 2017: Læs hvad de forskellige NeIC-projekter har opnået, og hvilken indvirkning de har haft. Du kan også læse om nye aktiviteter, der er sat i gang, ligesom du får et indblik i NeIC’s strategiplanlægningsproces frem mod en ny strategi for 2020-2025. Rapporten indeholder også information om implementeringsmilepæle, som NeIC har nået i 2017, samt forpligtelsen til social ansvarlighed. Endelig får du et overblik over workshops og begivenheder såvel som personer, der arbejdede med NeIC i løbet af 2017.

Les mer…

Education for Tomorrow-rapport: Policy implications fra fase 1

Education for Tomorrow-rapport: Policy implications fra fase 1

NordForsk lancerede Education for Tomorrow-programmet i 2013. Programmet har til hensigt at generere ny viden om nordiske uddannelsessystemer, som skal hjælpe de nordiske lande med at håndtere samfundets behov - i dag og i fremtiden. Forskningsprojekteterne i programmets første fase er nu afsluttet og har genereret ny viden inden for en bred vifte af temaer: NordForsks Nordic Centre of Excellence, JustEd, har forsket i, hvordan systemer, kulturer og aktører i uddannelsen faciliterer og begrænser retfærdighed i forbindelse med globaliseringen af de nordiske velfærdsstater. Derudover har de øvrige forskningsprojekter undersøgt værdiundervisning nordiske børnehaver og førskoler, undervisning af indvandrere, erhvervelse af kvalifikationer på forskellige tidspunkter i livet, erhvervsuddannelse og omdannelsen af de højere uddannelsessystemer i de nordiske lande. Denne rapport opsummerer nøgleresutalter fra forskningen og forslag til mulige tiltag i de nordiske landes uddannelsespolitikker. Rapporten markerer afslutningen af programmets første fase, som i fase 2 vil fokusere på at bygge bro mellem forskning og praksis.

Les mer…

Comparing Research in Social Sciences and The Humanities in The Nordic Countries - An Explorative Study

Comparing Research in Social Sciences and The Humanities in The Nordic Countries - An Explorative Study

In this working paper, we have used national publication databases in the Nordic countries to compare research in social sciences and the humanities in the higher education institutions. The findings are based on a data material that does not meet the same standards as the data used in the new NordForsk report Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions – Covering the years 1999-2014, where Nordic higher education institutions are compared based on publication data from Clarivate Analytics’ Web of Science. The results documented in this short report, are of an exploratory nature, and should be interpreted and cited as such as well.

Les mer…

Appendix on Metadata Status for the Health Data Domain in Nordic Countries

Appendix on Metadata Status for the Health Data Domain in Nordic Countries

This is an appendix to the report: A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data - The Nordic Commons.

Les mer…

NordForsk magasin 2017

NordForsk magasin 2017

Skandinavisk språkversjon

Les mer…

Joint Nordic Initiative on Arctic Research, fact sheet

Joint Nordic Initiative on Arctic Research, fact sheet

The programme Responsible Development of the Arctic: Opportunities and Challenges – Pathways to Action is established to create new knowledge on the possibilities and challenges that the Arctic Region is facing. The programme is a cross-disciplinary initiative.

Les mer…

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2017

Legislation on Biotechnology in the Nordic countries - An overview 2017

The current report is an update of the reports on Legislation on biotechnology in the Nordic countries published annually since 2014. Given the clear need for such overviews, the Nordic Committee on Bioethics decided to update the tables to reflect recent legal amendments. The aim of this report is to give the reader information on the current status in the different countries and a chance to compare the legal situation.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub