2007

Publikasjoner utgitt i 2007
Stem Cell Research in the Nordic Countries

Stem Cell Research in the Nordic Countries

Science, Ethics, Public Debate and Law. Av Nordisk komite for bioetikk for NordForsk (2007).

Les mer…

Development in Research

Development in Research

An Outline of the Science Systems in Russia and the Baltic States. Av Aadne Aasland for NordForsk (2007).

Les mer…

NordForsk magasin 2007

NordForsk magasin 2007

Globalisering er hovedtema i denne utgaven av NordForsk magasin. Fire fremstående internasjonale forskerprofiler intervjues om eksellens og veien til eksellens i nordisk forskning, NCoE NECC-leder Anders Lindroth skriver om ”Ekosystem og Klimat”, og to artikler berører klimaforandringer i havet og de seneste forskningsresultater og anbefalinger.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub