2009

Publikasjoner utgitt i 2009
Nordic Climate Change Research

Nordic Climate Change Research

Policy Brief 8-2009. By Mandag Morgen for NordForsk (2009).

Les mer…

NordForsk magasin 2-2009

NordForsk magasin 2-2009

I denne utgaven av NordForsk Magasin kan du bl.a. lese om NordForsks Nordic Stem Cell Mobility Programme, TFIs programkomité ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”, evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark, Nordic Climate Solutions 2009 og NORIA-net for infrastruktur.

Les mer…

NordForsk magasin 1-2009

NordForsk magasin 1-2009

I denne utgaven av NordForsk Magasin kan du bl.a. lese intervjuer med Norges forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og Toppforskningsinitiativets programstyreleder Rolf Annerberg. Les også om et PPP PhD-forskningsprosjekt på transportproteiner i leveren og NordForsks styreleder Gudrun Nordals perspektiver på veien framover.

Les mer…

Årsrapport 2008

Årsrapport 2008

NordForsks årsrapport for 2008 inneholder bl.a. en presentasjon av vår organisasjon og vårt arbeid i 2008, lederartikkel av NordForsks direktør Liisa Hakamies-Blomqvist og et intervju med Halldór Ásgrímsson, Generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Publikasjonen presenterer også nøkkeltall fra årsregnskapene fra 2008.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub