2012

Publikasjoner utgitt i 2012
NordForsk magasin 2012

NordForsk magasin 2012

I denne utgaven av NordForsk magasin kan du blant annet lese om forskning på sunn norsk mat, forskning på de nordiske språkene og en diskusjom om fremtiden til den nordiske velferdsmodellen.

Les mer…

NordForsk magazine 2012

NordForsk magazine 2012

In this edition of NordForsk magazine you can read about the healthy nordic diet, research on the nordic languages, perspectives on the future of the nordic welfare model and much more!

Les mer…

Effect Studies and Adaptation to Climate Change

Effect Studies and Adaptation to Climate Change

The sub-programme «Effect Studies and Adaptation to Climate Change» aims to improve knowledge about the effects of climate change, about the adaptation capacities of society, and about the risks and opportunities that the effects of climate change may bring to the Nordic region. This fact sheet describes in brief the goal and the content for this programme.

Les mer…

Interaction between Climate Change and the Cryosphere

Interaction between Climate Change and the Cryosphere

The TRI has funded three Nordic Centres of Excellence (NCoE) within the ICCC sub-programme with a total of 96 million NOK. The total budget for this sub programme is 96 million NOK. This is a fact sheet describing this programme's goal and main focus.

Les mer…

Adaptation of Arctic Communities to Climate Change - Possible themes for cooperation

Adaptation of Arctic Communities to Climate Change - Possible themes for cooperation

In this fact sheet suitable themes for future Arctic research activities related to the theme of Adaptation of Arctic communities to Climate Change is discussed.

Les mer…

Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation

Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation

Arbeidsgruppen “NORIA-net Research Infrastructures Network” (NRIN) ble etablert i 2009 med målsetning om å styrke det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur. Deres anbefalinger ble presentert i rapporten «Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation”.

Les mer…

Evaluation of NORDSYNC and Nordic membership of the ESRF

Evaluation of NORDSYNC and Nordic membership of the ESRF

NRIN (NORIA-net Research Infrastructures Network) initierte en evaluering av de nordiske landenes deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid. I et pilotprosjekt til denne evalueringen rettet gruppen fokus mot det nordiske samarbeidet i NORDSYNC og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).

Les mer…

Adding value to Nordic research cooperation. Recommendations for a new initiative on distribution of health

Adding value to Nordic research cooperation. Recommendations for a new initiative on distribution of health

Fordeling av helse er en av utfordringene som de nordiske landene og Europa står overfor. Selv om helse og forventet levealder har bedret seg i de nordiske landene, finnes det fremdeles ulikheter i fordelingen av helse. Denne rapporten gir en oversikt over forskning, finansiering og finansieringssystemer av relevans for forskning på problemer relatert til helse og velferd i de nordiske landene 2005-2010. Basert på disse funnene, gir rapporten også politiske anbefalinger.

Les mer…

Sport Sciences in the Nordic Countries

Sport Sciences in the Nordic Countries

Denne rapporten presenterer kort hovedfunnene fra rapporten "Sport Sciences in Nordic Countries. Evaluation Report". Denne fullversjonen finner du på: http://www.aka.fi/en/about-us/publications/publication-series/

Les mer…

Hot Topic - Cold Comfort. Climate Change and Attitude Change

Hot Topic - Cold Comfort. Climate Change and Attitude Change

How do we respond when we are faced with the repercussions of our interactions with nature? Gudmund Hernes, researcher, Professor of sociology and former Norwegian minister, sets out assertions and theses as a basis for debate. Only when we understand how and why we have reacted so far can we take effective action.

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub