Brosjyrer

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

Tio år av nordisk forskningsfinansiering

I portföljanalysen beskrivs utvecklingen och distributionen av beviljade bidrag till nordiska forskningsprojekt under åren 2009–2018. Under den perioden beviljade NordForsk 2124 miljoner norska kronor till 323 nordiska forskningsprojekt genom 49 utlysningar. Fler än 2640 forskare har varit involverade.

Les mer…

Education for Tomorrow – phase I. Key findings

Education for Tomorrow – phase I. Key findings

This leaflet presents a number of key findings from the Nordic Centre of Excellence and six research projects that made up the first phase of the Education for Tomorrow programme, 2013-2018.

Les mer…

Brochure: The Nordic e-Infrastructure Collaboration

Brochure: The Nordic e-Infrastructure Collaboration

Information brochure about NeIC (The Nordic e-Infrastructure Collaboration).

Les mer…

The Top-level Research Initiative

The Top-level Research Initiative

Informasjonsbrosjyre for Toppforskningsinitiativet (2014). Engelskspråklig.

Les mer…

Nordic Societal Security Programme brochure

Nordic Societal Security Programme brochure

Nordic Societal Security Programme brochure

Les mer…

Nordic Trial Alliance brochure

Nordic Trial Alliance brochure

An initiative to strengthen Nordic clinical research.

Les mer…

Information brochure of the Top-level Research Initiative

Information brochure of the Top-level Research Initiative

The Top-level Research Initiative (TRI) is the largest joint Nordic research and innovation initiative to date. The initiative aims to involve the very best agencies and institutions in the Nordic region, and promote research and innovation of the highest level, in order to make a Nordic contribution towards solving the global climate crisis. Read more in the Top-level Research Initiative information brochure (2010).

Les mer…

Brosjyre om Toppforskningsinitiativet

Brosjyre om Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene. Les mer i Toppforskningsinitiativets brosjyre (2010).

Les mer…

Flere nordiske publikasjoner

Du kan finne publikasjoner fra en rekke organisasjoner innenfor det nordiske samarbeide i NordPub