NordForsks store satsinger

NordForsks store satsinger

NordForsk har noen større satsinger som er resultater av politiske beslutninger om prioriterte temaer eller samfunnsmessige utfordringer der forskningssamarbeid skal bidra til løsninger. NordForsks store satsinger kan bestå av flere initiativer, programmer eller finansieringsformer og skal stimulere til resultater på høyt nivå.

eScience globaliseringsinitiativ

Globaliseringsinitiativet innenfor eScience - også kalt eVitenskap - er et stort nordisk forsknings-og utdanningsinitiativ som skal fremme nordisk samarbeid om eVitenskap.

Les mer om eScience her

Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene.

Les mer om Toppforskningsinitiativet her

Education for tomorrow

Programmets overordnede målsetning er å styrke Nordens posisjon innen utdanningsforskning, bidra til en kunnskapsbasert politikk i Norden ved å belyse problemstillinger som er relevante utifra et samfunnsperspektiv og formidle forskningsresultatene til en bred gruppe av intressenter. Programmet skal finansiere flere store tverrvitenskaplige forskningsprosjekter og et Nordic Center of Excellence

Les mer om Education for tomorrow her

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her